3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چرا دختران نوجوان چشم خود را رول می کنند

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchAdolescenceWhy دختران نوجوان رول Their EyesBy لیزا DamourFebruary 17 2016 4 15 pmFriuary 17 2016 4 15 pmPhotoMany مردم می توانند چشم خود را رول، اما دختران نوجوان عملا ژست چشم را به عنوان یک شکل از ارتباط به طور انحصاری بزرگسالان در پایان دریافت رول چشم هستند اغلب جرم و گاهی اوقات آن چیزی است که دختر داشت در ذهن داشت اما اغلب نوری چشم نداشت و اهداف متنوعی را به کار می برد و معنای پشت صحنه به ما خیلی مربوط است که چه چیزی دوست دارد نوجوان باشد. نوجوانان معمولا نفرت دارند.