3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

این که آیا فرزند فرزند ما باقی می ماند یا خیر، دوست دارد

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchFoster خاطرات والدین آیا فرزند فرزند ما می ماند یا می رود او دوست دارد Meghan Moravcik WalbertMarch 1 2016 12 31 pmMarch 1 2016 12 31 pmPhotoâ آیا می توانید دوباره به من بگویید مامان می توانید به من بگویید که تصمیم می گیرد که آیا من می خواهم در اینجا بمانم - من به پسر 4 ساله من را دیدم که در خانه ما از پنجره عقب ماشین من خیره شده بود. ما فقط از رها کردن فرزند بیولوژیک 5 ساله ریاحی در مدرسه رها شدیم و نمی توانستم او را دوباره از من بپرسم. این یک گفتگو است چند بار در هفته و تقریبا همیشه زمانی که است